Vandværket

Fra 2. januar 2018 får du vand fra Fors. Du kan se priser og læse mere om vandet her...

Allerup Vandværk leverer rent drikkevand til sine 277 andelshavere i Allerup ved Holbæk.

Det er vores mål at levere vand af høj kvalitet i forhold til smag, sundhed og forsyningssikkerhed.

Vores vand lever selvfølgelig op til de gældende myndighedskrav og der foretages regelmæssige analyser for at bekræfte dette. Hvis du er interesseret i at få indsigt i analyserne, kan du finde dem under menupunktet Analyser.

Vandets hårdhed er 21 dH (Læs om vores "blødgjorte" vand her).

Vandtrykket ligger mellem 2,5 og 4,5 bar afhængig af højden over vandværket (Rødkælkevej har det laveste vandtryk). Vi sænker trykket med 0,5 bar om natten for at spare energi.

Andelsselskabet blev stiftet i 1936 da vandværket blev bygget og de nuværende vedtægter finder du under menupunktet Vedtægter.

De gældende priser og takster finder du under menupunktet Priser.

Vores ledningsnet er reguleret af et normalregulativ, som du finder under menupunktet Vedtægter.

Holbæk kommune er vores tilsynsmyndighed og du kan læse tilsynsrapporterne her.
Se i øvrigt hvad Holbæk kommune skriver om os her.

Vi deltager i et samarbejde med 10 andre vandværker i området i Tuse Vandsam og har en repræsentant i Ny Holbæk kommunes vandråd.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du finde kontaktoplysninger under menupunktet Kontakt.

Undersider (1): Tilsynsrapport