Sammenlægning med Fors


Tinglyst servitut
[11. marts 2018]
Bestyrelsen har nu i overensstemmelse med beslutning på den ekstraordinære generalforsamling i april 2017 tinglyst en anvendelsesbegrænsning på vandværkets ejendomme. Dette er gjort før arealerne og bygningerne overdrages til den nye forening Allerup Fjordarealer. Du kan læse servitutten her.

Vandværket lukker!
[1. januar 2018]
Den 2. januar 2018 stopper vi produktionen på vandværket og kobler over til Holbæk Vand fra Fors.
Det betyder at hårdheden på dit vand falder fra 21 til 14 dH.
Husk at indstille din opvaskemaskine og 
dosere tilsvarende mindre vaskepulver ved tøjvask.
Dit vandtryk kommer til at stige fra omkring 4,5 bar til cirka 6 bar.
Dit vandforbrug i 2017 vil blive afregnet med Allerup Vandværk og din acconto betaling for 2018 vil blive opkrævet fra Fors.
Der vil blive afholdt generalforsamling i foreningen i marts måned som sædvanligt.

Fors overtager forsyningspligten.
[22. december 2017]
På den seneste ekstraordinære generalforsamling i marts fik bestyrelsen mandat til at lave en aftale om at lade Fors overtage forsyningspligten og ledningsnettet fra Allerup Vandværk, hvis det kunne gøres uden ekstraomkostninger for vores forbrugere.
Denne aftale er nu underskrevet af Fors og og Allerup Vandværk og trådte i kraft den 22. december 2017.
Vi kobler over til Holbæk Vand den 2. januar 2018 og lukker derefter produktionen på vores eget vandværk.
Aftalen går ud på at Fors overtager vores ledningsnet på cirka 5,5 kilometer og forsyningspligten til vores 277 andelshavere.
Samtidig overtager Fors vores formue på cirka 1.200.000 kr. som betaling for hovedanlægsbidrag og stikledningsbidrag.
Vi mangler stadig at lukke boringerne og afhænde vores arealer til den nystiftede forening Allerup Fjordarealer, hvilket vi forventer sker i starten af 2018.
Vi forventer at kunne likvidere Allerup Vandværk a.m.b.a som selskab pr. 1/7 2018.

Nyt regulativ
[19. december 2017]
I forbindelse med at Fors overtager forsyningspligten til andelshaverne i Allerup Vandværk, indføres regulativet for Fors som erstatning for vores eget regulativ.
Der er meget få forskelle da begge regulativer tager udgangspunkt i samme skabelon.
Du kan finde det nye regulativ under punktet Vedtægter i menuen til venstre.

Status på overdragelsesprocessen
[10. december 2017]
Efter en langvarig process med at få detaljerne på plads omkring overdragelsen af forsyningspligten og vores ledningsnet til Fors, ser det nu ud til at vi er klar.
Vi forventer som planlagt at aftalen bliver underskrevet af begge parter inden udgangen af 2017 og at vi kobler over til Holbæk Vand inden nytår.
Processen er foregået i en positiv og konstruktiv atmosfære under hele forløbet.

Elektriske komponenter til salg
[1. november 2017]
Da vi lukker vandværket inden udgangen af 2017, ønsker vi at afhænde nogle af de bedste elektriske komponenter der er installeret på vandværket.
Det drejer sig blandt andet om en kalkknuser, nogle Grundfos pumper og nogle Danfoss VLT frekvensomformere.
Du kan se billeder og tekniske beskrivelser af komponenterne her.
Lad os høre fra jer hvis det kan have nogen interesse, så finder vi en rimelig pris.

Vandværket skal nedlægges
[25. april 2017]
Vi har nu haft to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor der har været flertal for nedlæggelse af vandværket. Bestyrelsen har fået mandat til at overdrage forsyningspligten til Fors under forudsætning af at det ikke medfører ekstraomkostninger for andelshaverne.
Desuden er det besluttet at oprette en forening til bevarelse af de rekreative arealer.

Forslag til anvendelse af arealerne
[15. januar 2017]
Vi har modtaget en del inspiration fra andelshaverne, som bestyrelsen nu vil diskutere og udmønte i et eller flere forslag til generalforsamlingen.

Husk, hvis du vil være sikker på at dit forslag kommer på dagsordenen til den kommende generalforsamling, skal det være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2017.

Forslag til anvendelse af arealerne
[5. december 2016]
På vandværkets seneste generalforsamling i marts 2016 fik bestyrelsen mandat til at arbejde for at nedlægge vandværket.
I den anledning har vi taget kontakt til Fors (tidligere Holbæk Forsyning). De vil gerne overtage forsyningspligten og ledningsnettet. Prisen og de endelige betingelser har vi ikke forhandlet på plads endnu.
Da Fors ikke ønsker at overtage bygning, udstyr og de arealer som vandværket ejer, er det bestyrelsens opgave at finde en måde at afhænde det på.
Derfor har vi skrevet til andelshaverne for at bede om forslag til anvendelse af arealerne.

Nedenfor har vi samlet en række nyttige informationer.
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 07.50
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 08.19
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 08.19
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 08.16
Ċ
Allerup Vandværk,
15. jan. 2017 08.52
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 08.00
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 08.16
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 07.59
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 07.59
Ċ
Allerup Vandværk,
15. jan. 2017 08.33
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 07.59
Ċ
Allerup Vandværk,
8. jan. 2017 07.58