Ofte stillede spørgsmål

Fra 2. januar 2018 får du vand fra Fors. Du kan se priser og læse mere om vandet her...

Hvad er hårdheden på mit vand?
Se den aktuelle hårdhed på denne side og læs eventuelt mere om vandkvaliteten under Vandanalyser.

Hvad koster vandet?
Se de aktuelle priser i Takstbladet

Hvorfor er der lukket for vandet?
Vi varsler altid lukning af vandet her på hjemmesiden og via SMS og e-mail til dem, som er tilmeldt vores varslingssystem. Selv ved akut lukning vil det stå på vores hjemmeside.
Hvis du mangler vand og der ikke står noget om det på hjemmesiden, skal du kontakte vandværket. Find kontaktoplysninger her...

Hvad er et kalkknusersystem?
Vandværket har monteret et kalkknusersystem som ændrer kalkens struktur, så den ikke sætter sig så godt fast på overflader. Du bør læse om dosering af vaske og rengøringsmidler på siden om kalkknuser.

Min vandinstallation er utæt - hvad gør jeg?
Hvis du opdager en utæthed eller lækage i din vandinstallation, er det vigtigt at få det stoppet hurtigt for at undgå skader. Er utætheden inden for skellet til din ejendom skal du selv kontakte din VVS installatør, med mindre det er en utæthed i vandmåleren (i så fald kontakt vandværket). 
Hvis du har skjult rørskadeforsikring, bør du kontakte forsikringen før du kontakter VVS installatøren.
Finder du utætheden i vejen eller fortorvet, kontakt straks vandværket.
Hvis du har eller har haft en større lækage, er det vigtigt du kontakter vandværket, så vi ved hvorfor der er et forhøjet vandforbrug om natten.

Hvem betaler for en vandskade?
Vandværket ejer vandmåleren og som udgangspunkt udskiftes den uden beregning, hvis den er defekt. 
Alle andre lækager på din ejendom dækkes af dig som grundejer.

Kan jeg få eftergivet vandafgiften ved lækage?
Hvis du har brugt mere end 300 m3 udover dit normale årsforbrug, kan du søge vandværket om eftergivelse af vandafgiften. Du har altså en selvrisiko på 300 m3 vand. Læs mere her... og Udfyld denne formular...
Du kan også ansøge Fors (tidligere Holbæk Forsyning) om fritagelse for afledningsafgiften.

Er min vandmåler defekt?
Hvis du mener at dit forbrug har været større end normalt, er det mest sandsynligt at du har en lækage. En defekt vandmåler viser normalt for lidt, ikke for meget.

Hvornår skal jeg aflæse min vandmåler?
I december modtager du et aflæsningskort med posten og vi beder dig aflæse vandmåleren pr. 31. december.
Du kan indberette aflæsningen på kortet eller via vores hjemmeside her...

Hvor kan jeg finde min vandmåler?
Din vandmåler kan være installeret i en målerbrønd tæt ved skellet mellem din grund og fortorvet. Du skal lede efter et rundt sort plastikdæksel på størrelse med et mindre bildæk.
Hvis du finder dækslet til stophanen i dit fortorv eller på fortorvet overfor din ejendom, så vil målerbrønden typisk ligge på en linie der går vinkelret ud fra huset og over til stophanen cirka 1 meter inde på din grund.
Din vandmåler kan også være installeret inde i huset, hvor vandledningen kommer ind fra vejen (ofte i fyrrummet eller i kælderen).

Hvorfor er vandet misfarvet (brunt vand)?
Hvis dit vand er brunt kan det skyldes okker i vandet. Når der bliver arbejdet med vandledningerne, kan det ske, at okkerbelægninger løsner sig fra vandrørenes inderside. Dette okker kan give vandet et rødbrunt skær og kan give en lugt og smag af jern. Det skulle gerne gå væk, hvis du lader vandet løbe et stykke tid.
Hvis dit vasketøj er blevet misfarvet er det vigtigt at det ikke får lov til at tørre før du har skyllet misfarvningen væk. Ellers kan tøjet blive ødelagt.
Skulle du være uheldig at få misfarvet tøjet, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende fremgangsmåde til behandling af tøj:
50 gram citronsyre blandes i 5 liter vand - så varmt som tøjet tillader.
Tøjet lægges i blød fra ½ time til et døgn efter behov. Gnides og skylles 3-4 gange, evt. sidste gang i maskinen. Vaskes herefter normalt.

Hvem fører tilsyn med Allerup Vandværk?
Holbæk kommune er vores tilsynsmyndighed og de er forpligtet til at lave en tilstandsrapport i forbindelse med deres reglmæssige tilsyn.
Du kan læse hvad vores tilsynsmyndighed skriver om Allerup Vandværk på Holbæk kommunes hjemmeside.