Kontakt

Andelsselskabet Allerup Vandværk a.m.b.a.
CVR nr.: 58688614
Formand
Lars Hjorth, tlf: 2792 1123
post@allerupvand.dk

Post sendes til formanden på adressen
Lars Hjorth
Fjordparken 31
4300 Holbæk

Vandværkspassere
Jan Clausen, tlf: 2143 0459
Knud Erik Pedersen, tlf: 6063 8362

Kasserer
Kirsten Clausen, tlf: 2395 9222

Ejerskifte