Forsiden‎ > ‎

Nyhedsarkiv

Nedenfor kan du læse gamle nyheder som er taget af forsiden...


Driftforstyrrelser på Lærkevej - Uge 41
[10. oktober 2017]
I Forbindelse med at Fors skal overtage forsyningspligten til forbrugerne i Allerup Vandværk bliver der etableret en ny målerbrønd ved Kærsangervej 118.
Dette kan føre til driftforstyrrelser mellem tirsdag den 10. og fredag den 13. oktober. Der kan i perioder mangle vand til enkelte forbrugere.
Det betyder også at der kortvarigt kan være brunt vand i hanerne. 
Det er ikke et sundhedsproblem (læs mere under Ofte stillede spørgsmål "Hvorfor er vandet misfarvet").

Lækage i ledningsnettet forsvundet
[7. oktober 2017]
Lækagen i ledningsnettet er udbedret. Der har ikke været brud på hovedledningen men vi er bl.a. blevet informeret om en lækage hos en forbruger på Rødkælkevej. 
Tak for de mange henvendelser vi har fået på baggrund af vores SMS.
 

Lækage i ledningsnettet
[25. august 2017]
Vi har i øjeblikket en lækage i ledningsnettet som bevirker et tab på omkring 25 m3 i døgnet (25.000 liter vand spildes).
Hvis du ser et sted der er mere vådt en normalt eller har en mistanke til et sted hvor det kunne være (f.eks. et hus som har været fraflyttet i en længere periode) så vil vi gerne modtage et tip (2792 1123 eller post@allerupvand.dk).

Driftsforstyrrelser
[30. maj 2017]
Opdateret klokken 9.30
Der mangler vand på Rødkælkevej og måske flere veje i øjeblikket. Fors arbejder med udskiftning af to stophane. Der forventes driftsforstyrrelser indtil klokken 15 i dag.

Ekstraordinær generalforsamling - Resultat af afstemning
[25. april 2017]
Afstemning om nedlæggelse af vandværket på dagens ekstraordinære
generalforsamling endte med et klart flertal for nedlæggelse.
Desuden var der klart flertal for at oprette en forening til varetagelse af de rekreative arealer.
Referat og mere information kommer snarest...

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. april
[4. april 2017]
Vi afholder en ekstraordinær generalforsamling i Tuse Forsamlingshus den 25. april 2017.

Generalforsamling - Afstemning om nedlæggelse
[4. april 2017]
Afstemning om nedlæggelse af vandværket på dagens generalforsamling endte med et klart flertal for nedlæggelse.
Det betyder at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling den 25. april.
Læs bestyrelsens beretning og referatet her...

FN’s internationale vanddag
[22. marts 2017]
I dag, 22. marts 2017, er det FNs internationale vanddag. Danske Vandværker opfordrer i den forbindelse alle haveejere til at lade giften stå og i stedet bruge lugejernet.

YouTube-video


Hent pixibog: Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Generalforsamling tirsdag den 28. marts
[11. marts 2017]
Årets generalforsamling bliver afholdt i Tuse Forsamlingshus den 28. marts 2017.
Vi udsender en skriftlig indkaldelse med dagsorden den 11. og 12. marts.
Hvis der på den ordinære generalforsamling ikke opnås tilstrækkelig flertal for opløsning af foreningen bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. april klokken 19.30 i Tuse forsamlingshus.
Læs mere under Generalforsamlingen...

Sammenlægning med Fors

[5. december 2016]
På vandværkets seneste generalforsamling i marts fik bestyrelsen mandat til at arbejde for at nedlægge vandværket.
I den anledning har vi taget kontakt til Fors (tidligere Holbæk Forsyning). De vil gerne overtage forsyningspligten og ledningsnettet. Prisen og de endelige betingelser har vi ikke forhandlet på plads endnu.
Da Fors ikke ønsker at overtage bygning, udstyr og de arealer som vandværket ejer, er det bestyrelsens opgave at finde en måde at afhænde det på.
Derfor har vi skrevet til andelshaverne for at bede om forslag til anvendelse af arealerne. Se arealerne her.
Læs mere om sammenlægning med Fors...

Opgørelse af dit vandforbrug i 2016
[5. december 2016]
Du vil modtage et aflæsningskort med posten midt i december.
Du bør aflæse din vandmåler den 31. december 2016 og indberette aflæsningen senest den 7. januar 2017. Vejledning findes på forsiden af det aflæsningskort du har fået tilsendt.

Måleraflæsning kan foretages af Allerup Vandværk for et beløb på kr. 250,00.
Hvis vi ikke har modtaget din måleraflæsning på ejendommen, vil vi kontrolaflæse måleren inden den 25. januar mod et gebyr på kr. 250,00.

Indberet aflæsningen på én af følgende måder:
 • Indberet via telefonen på telefonnummer: 7070 2414 (følg vejledningen i røret)
 • Indberet på Internettet via Microwa: Tryk her...
 • Send kun dit aflæsningskort retur, hvis du ikke har benyttet Internet eller telefon - HUSK PORTO.

Er du i tvivl vedrørende aflæsning af måleren kontakt da Allerup Vandværk.

Hvis du konstaterer fejl eller uregelmæssigheder ved måleren, f.eks. at måleren er gået i stå, er utæt eller lignende, bedes du kontakte Allerup Vandværk (se kontaktoplysninger under menupunktet Kontakt).

Tilmelding til varslingssystemet
[5. december 2016]
Vi vil gerne have de fleste forbrugere tilmeldt vores varslingssystem, således at vi kan varsle om eventuel forurening eller driftsforstyrrelser på SMS og e-mail.
Hvis du har fået ny mobiltelefon eller e-mail adresse, eller endnu ikke er tilmeldt, så kontakt vandværket på SMS eller e-mail med adresse og din e-mail adresse samt fastnetnummer og op til 2 mobiltelefonnumre.

Nyt regulativ for Allerup Vandværk 18. august 2016
[6. september 2016]
Regulativet for vandforsyningerne i Holbæk Kommune udgør, sammen med takstbladet, vandforsyningernes leveringsbetingelser. Regulativet er udarbejdet af Holbæk Kommune i tæt samarbejde med vandforsyningerne og godkendt af kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om normalregulativ for almene vandværker samt vejledning fra Danske Vandværker om standardregulativ for private vandforsyninger. 
Begge vejledninger afspejler lovgivningens krav til
 vandforsyningerne. Som tillæg til dette regulativ er medtaget relevante henvisninger til gældende lovgivning.
Du kan finde regulativet under punktet Vedtægter i menuen. 

Referat fra generalforsamlingen
[28. marts 2016]
Du kan læse referatet fra generalforsamlingen og se bestyrelsens beretning her:
Generalforsamlingen

FN’s internationale vanddag
[22. marts 2016]
22. marts er det FN’s internationale vanddag, og Danske Vandværker er igen med i den landsdækkende kampagne Sprøjtefri Have.

YouTube-video


Hent pixibog: Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Generalforsamling tirsdag den 15. marts kl. 18.30
[24. februar 2016]
Årets generalforsamling bliver afholdt i Tuse forsamlingshus den 15. marts 2016.
Vi udsender en skriftlig indkaldelse med dagsorden i slutningen af februar.
Fristen for indlevering af forslag til dagsordenen er 1. februar 2015.

Opgørelse af dit vandforbrug i 2015
[10. december 2015]
Du vil modtage et aflæsningskort med posten midt i december.
Du bør aflæse din vandmåler den 31. december 2015 og indberette aflæsningen senest den 7. januar 2016. Vejledning findes på forsiden af det aflæsningskort du har fået tilsendt.

Måleraflæsning kan foretages af Allerup Vandværk for et beløb på kr. 250,00.
Hvis vi ikke har modtaget din måleraflæsning på ejendommen, vil vi kontrolaflæse måleren inden den 25. januar mod et gebyr på kr. 250,00.

Indberet aflæsningen på én af følgende måder:
 • Indberet via telefonen på telefonnummer: 7070 2414 (følg vejledningen i røret)
 • Indberet på Internettet via Microwa: Tryk her...
 • Send kun dit aflæsningskort retur, hvis du ikke har benyttet Internet eller telefon - HUSK PORTO.

Er du i tvivl vedrørende aflæsning af måleren kontakt da Allerup Vandværk.

Hvis du konstaterer fejl eller uregelmæssigheder ved måleren, f.eks. at måleren er gået i stå, er utæt eller lignende, bedes du kontakte Allerup Vandværk (se kontaktoplysninger under menupunktet Kontakt).

Tilmelding til varslingssystemet
[10. december 2015]
Vi vil gerne have de fleste forbrugere tilmeldt vores varslingssystem, således at vi kan varsle om eventuel forurening eller driftsforstyrrelser på SMS og e-mail.
Hvis du har fået ny mobiltelefon eller e-mail adresse, eller endnu ikke er tilmeldt, så kontakt vandværket på SMS eller e-mail med adresse og din e-mail adresse samt fastnetnummer og op til 2 mobiltelefonnumre.

Vandværket er tilbage i normal drift
[14. juli 2015]
Efter 14 dages driftstop på grund af et ledningsbrud på vandværket er vi tilbage i normal drift.

Der arbejdes på vandværket
[6. juli 2015]
I forbindelse med rengøring og inspektion af vores rentvandstanke opstod en lækage på vandværket, som vi har fået repareret. For at sikre vandkvaliteten er vi nød til at skylle rentvandstankene grundigt og bringe filtrene tilbage i driftstilstand.
Det betyder at vi i øjeblikket producerer vand og leder det direkte i kloakken på gaden. Det ser voldsomt ud men er helt efter hensigten. Lige så snart vi har fået svar fra vandanalyserne kobler vi tilbage i normal drift. Indtil videre får vores forbrugere vand fra Holbæk Forsyning.

Der mangler vand på Vandværksvej
[30. juni 2015]
På grund af en lækage på vandværket er vi nød til at lukke for vandet på Vandværksvej. Vi forventer at løse problemer i løbet af tirsdag formiddag.

Der arbejdes på vandværket mandag den 29. juni
[28. juni 2015]
Mandag har vi regelmæssig inspektion og rensning af vores rentvandstanke på vandværket. I den forbindelse får vi vand fra Holbæk Forsyning, så vandet vil smage anderledes og vandtrykket vil være højere.
Vi forventer at vandværket er tilbage i normal drift på onsdag den 1. juli.
Der kan forekomme kortvarig misfarvning af vandet efter omskiftningen til og fra Holbæk Forsyning. 

Referat fra generalforsamlingen
[8. april 2015]
Du kan læse referatet fra generalforsamlingen og se bestyrelsens beretning her:
Generalforsamlingen

Takstblad for 2015
[8. april 2015]
Du kan se de nyeste takster her: Priser.

Ændring af takststrukturen fra 2016
[18. marts 2015]
På generalforsamlingen den 17. marts blev det vedtaget at indføre målerleje fra 1. januar 2016. 
Det betyder at den faste afgift stiger fra kr. 62,50 til kr.162,50 årligt.
Det indføres som et værn mod det faldende forbrug, fordi der samtidig er stigende faste omkostninger til målerkontrol og udskiftning. Forbruget er faldet
 med 20% over de seneste 15 år.
Vandprisen sættes samtidig ned fra kr. 10,08 til kr. 9,04, således at en gennemsnitsforbruger kommer til at betale det samme som i 2015.

Ved et forbrug på 25 m3 bliver det en merudgift på cirka 75 kroner.
Ved et forbrug på 100 m3 bliver prisen omtrent uændret.
Ved et forbrug på 170 m3 bliver det en besparelse på cirka 75 kroner.

Det skal nævnes at den samlede vandpris inklusiv afledningsafgift og skatter for en gennemsnitsforbruger bliver godt 5000 kroner.

Generalforsamling tirsdag den 17. marts kl. 18.30
[14. januar 2015]
Årets generalforsamling bliver afholdt i Tuse forsamlingshus den 17. marts 2015.
Vi udsender en skriftlig indkaldelse med dagsorden i begyndelsen af marts.
Fristen for indlevering af forslag til dagsordenen er 1. februar 2015.

Opgørelse af dit vandforbrug i 2014
[10. december 2014]
Du vil modtage et aflæsningskort med posten omkring den 12. december.
Du bør aflæse din vandmåler den 31. december 2014 og indberette aflæsningen senest den 8. januar 2015. Vejledning findes på forsiden af det aflæsningskort du har fået tilsendt.

Måleraflæsning kan foretages af Allerup Vandværk for et beløb på kr. 250,00.
Hvis vi ikke har modtaget din måleraflæsning på ejendommen, vil vi kontrolaflæse måleren inden den 25. januar mod et gebyr på kr. 250,00.

Indberet aflæsningen på én af følgende måder:
 • Indberet via telefonen på telefonnummer: 7070 2414 (følg vejledningen i røret)
 • Indberet på Internettet via Microwa: Tryk her...
 • Send kun dit aflæsningskort retur, hvis du ikke har benyttet Internet eller telefon - HUSK PORTO.

Er du i tvivl vedrørende aflæsning af måleren kontakt da Allerup Vandværk.

Hvis du konstaterer fejl eller uregelmæssigheder ved måleren, f.eks. at måleren er gået i stå, er utæt eller lignende, bedes du kontakte Allerup Vandværk (se kontaktoplysninger under menupunktet Kontakt).

Tilmelding til varslingssystemet
[10. december 2014]
Vi vil gerne have de fleste forbrugere tilmeldt vores varslingssystem, således at vi kan varsle om eventuel forurening eller driftsforstyrrelser på SMS og e-mail.
Hvis du har fået ny mobiltelefon eller e-mail adresse, eller endnu ikke er tilmeldt, så kontakt vandværket på SMS eller e-mail med adresse og din e-mail adresse samt fastnetnummer og op til 2 mobiltelefonnumre.

Flaskevand har flere bakterier end postevand
[14. august 2014]
Fik du ikke set udsendelsen i går, så se den her. 
DR1 Madmagasinet Bitz og Frisk satte tirsdag aften fokus på kildevand på flasker. Der sælges ca. 200 mio. flasker med kildevand om året i Danmark. Men er kildevand bedre end postevand?
Stikprøveanalyser viser, at der generelt er flere bakterier i flaskevand end i postevand..

Vi mangler en suppleant til bestyrelsen
[6. februar 2015]
Vi leder efter kandidat til posten som suppleant til bestyrelsen for Allerup Vandværk til den kommende generalforsamling.
Hvis du er interesseret i at bakke op om dit lokale vandværk, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen eller skrive til post@allerupvand.dk.
Posten som suppleant giver ikke noget arbejde, men ifølge vedtægterne skal der vælges en suppleant på generalforsamlingen.

Kogeanbefaling ophævet
[1. december 2014 - Senest opdaret 8.52]
Analyserne fra vandprøverne i fredags er normale og du kan igen trygt drikke vandet fra Allerup Vandværk.
Vi beklager ulejligheden. 

Kogeanbefaling af dit drikkevand
[28. november 2014 - Senest opdateret 12.20]
Efter aftale med vores tilsynsmyndighed forlænger vi kogeanbefalingen indtil videre.
(Det skal understreges at vi IKKE har anledning til at tro, at vandet er forurenet med E-Colibakterier, men muligvis med andre og mindre farlige jordbakterier.)

Vi vender tilbage med ny information senest mandag formiddag, når vi har fået resultaterne af analyserne. (Analyse af bakterier tager 3 døgn, så derfor vi kender først resultatet mandag morgen.) 
Der er sendt varsel til forbrugerne på SMS og e-mail. 
Ønsker du at blive tilmeldt vores varslingssystem, så kontakt vandværket.

Forringet vandkvalitet - torsdag den 27. november
[27. november 2014]
Vi har haft et ledningsbrud torsdag den 27. november, som har bevirket at der kommet lidt jord ind i ledningsnettet. Vi opfordrer alle forbrugere til at skylle deres vandinstallation grundigt igennem. Tænd for vandhanen i køkkenet og lad den løbe mindst i 10 minutter efter at vandet ser normalt ud. Tjek eventuelt filteret i vandhanerne, da de kan være lidt tilstoppede med sand.
For en sikkerheds skyld anbefaler vi, at du ikke drikker vandet uden at koge det indtil fredag morgen.
Vi får naturligvis foretaget analyser af vandet i løbet af fredagen, så vi kan være sikre på at vandkvaliteten er i orden.
Der er sendt varsel til forbrugerne på SMS og e-mail. 
Ønsker du at blive tilmeldt vores varslingssystem, så kontakt vandværket.
Der kan forekomme kortvarig misfarvning af vandet når der åbnes igen. 

Årsopgørelsen udsendes i uge 14
[30. marts 2014]
Vi udsender årsopgørelsen for vandforbruget 2013 i uge 14. Hvis du er tilmeldt PBS, trækkes pengene automatisk. 
Hvis du har spørgsmål til din regning, kontakt venligst Microwa som håndterer måleraflæsning og regningsudsendelse for Allerup Vandværk.

Generalforsamling tirsdag den 18. marts kl. 18.30
[2. februar 2014]
Årets generalforsamling bliver afholdt i Tuse forsamlingshus den 18. marts 2014.
Vi udsender en skriftlig indkaldelse med dagsorden den 2. februar.
Fristen for indlevering af forslag til dagsordenen er 1. februar 2014.

Driftsproblemer mandag den 27. januar
[27. januar 2014]
Vi har mandag morgen har et kortvarigt driftstop på vandværket.
Det skyldes vandværket var uden strøm fordi Seas-nve arbejder med at lægge el-ledninger i jorden.
Der kan forekomme kortvarig misfarvning af vandet efter omskiftningen fra Holbæk Forsyning. 

Opgørelse af dit vandforbrug i 2013
[9. december 2013]
Du vil modtage et aflæsningskort med posten omkring den 13. december.
Du bør aflæse din vandmåler den 31. december 2013 og indberette aflæsningen senest den 8. januar 2014. Vejledning findes på forsiden af det aflæsningskort du har fået tilsendt.

Måleraflæsning kan foretages af Allerup Vandværk for et beløb på kr. 250,00.
Hvis vi ikke har modtaget din måleraflæsning på ejendommen, vil vi kontrolaflæse måleren inden den 25. januar mod et gebyr på kr. 250,00.

Indberet aflæsningen på én af følgende måder:
 • Indberet via telefonen på telefonnummer: 7070 2414 (følg vejledningen i røret)
 • Indberet på Internettet via Microwa: Tryk her...
 • Send kun dit aflæsningskort retur, hvis du ikke har benyttet Internet eller telefon - HUSK PORTO.

Er du i tvivl vedrørende aflæsning af måleren kontakt da Allerup Vandværk.
Hvis du konstaterer fejl eller uregelmæssigheder ved måleren, f.eks. at måleren er gået i stå, er utæt eller lignende, bedes du kontakte Allerup Vandværk (se kontaktoplysninger under menupunktet Kontakt).

Vandværket kører normalt igen
[10. januar 2014]
Driften er nu normal igen efter ugens driftstop.
Vi har desuden øget udpumpningstrykket fra 4 til 4,5 bar på opfordring fra mange brugere.
Der kan forekomme kortvarig misfarvning af vandet efter omskiftningen fra Holbæk Forsyning. 
.
Vi får i øjeblikket vand fra Holbæk Forsyning
[5. januar 2014]
På grund tekniske problemer med vores pumper, har vi stoppet vandværket.
Vi får i øjeblikket vand fra Holbæk Forsyning og det betyder, at dit vandtryk er op til 2 bar højere end normalt.
Vi forventer at kunne gå i normal drift senest mandag den 13. januar.
Der kan forekomme kortvarig misfarvning af vandet efter omskiftningen til og fra Holbæk Forsyning. 
Læs mere om misfarvet vand her...

Vandværket kører normalt igen
[9. december 2013]
Driften er nu normal igen efter weekendens driftstop.
Der kan forekomme kortvarig misfarvning af vandet efter omskiftningen fra Holbæk Forsyning. 
Læs mere om misfarvet vand her...

Vandværket er stoppet midlertidigt
[6. december 2013]
På grund af forhøjet vandstand i fjorden har vi af sikkerhedsmæssige årsager valgt at stoppe vandværket og få vand fra Holbæk Forsyning.
Du kan drikke vandet som normalt.
Der er sendt information til de berørte forbrugere på SMS og e-mail.
Ønsker du at blive tilmeldt vores varslingssystem, så kontakt vandværket.

Der lukkes for vandet på fredag den 9. august
[7. august 2013]
Forbrugere på Rødkælkevej og Kalundborgvej fra 247 / 198 og større numre kan være uden vand på fredag den 9. august mellem 9 og 12.
Årsagen er en planlagt ledningsarbejde på Rødkælkevej.
Der er sendt varsel til de berørte forbrugere på SMS og e-mail. 
Der kan forekomme kortvarig misfarvning af vandet når der åbnes igen. 
Læs mere om misfarvet vand her...

Årsopgørelsen udsendes i uge 17
[11. april 2013]
Vi udsender årsopgørelsen for vandforbruget 2012 i uge 17. Hvis du er tilmeldt PBS, trækkes pengene automatisk. 
Hvis du har spørgsmål til din regning, kontakt venligst Microwa som håndterer måleraflæsning og regningsudsendelse for Allerup Vandværk.

Nyt takstblad
[28. marts 2013]
Vi har netop fået godkendt vores nye takster af Holbæk kommune.
Se takstbladet her...

Kalkknuseranlægget er vedtaget
[28. marts 2013]
På generalforsamlingen den 19. marts blev budgettet med kalkknuseranlægget vedtaget. Driften vil altså fortsætte ud over prøveperioden. 
Læs mere om kalkknuseranlægget her...

Referat fra generalforsamlingen
[28. marts 2013]

Fra mandag den 4. marts ændres kalken i vandet
[1. marts 2013]
Bestyrelsen for Allerup Vandværk har indgået en aftale med AMtech Aqua Miljø om 
installation af et kalkknuseranlæg på vandværket. Det opstilles i en prøveperiode fra den 4. til den 31. marts. Hvis anlægget besluttes på generalforsamlingen fortsættes driften.

Generalforsamling tirsdag den 19. marts kl. 18.30
[1. marts 2013]
Vi afholder ordinær generalforsamling i Tuse forsamlingshus. 
Tilmelding til spisning senest den 17. marts.

Tirsdag den 26. februar skifter vi pumper
[24. februar 2013]
Vores rentvandspumper bliver udskiftet tirsdag den 26. januar 2013.
Vi får vand fra Holbæk Forsyning imens, men det kan give et kortvarig udfald på vandforsyningen. Der kan komme brunt vand i hanerne som følge af tryktab i ledningsnettet. Det er ikke farligt men smager ikke ikke så godt.
Det er bedst at vente med vask og opvask til efter klokken 17 og vandet ser klart ud.

Torsdag den 24. januar arbejdes der på pumpesystemet
[24. januar 2013]
Vores råvandspumper er blivet udskiftet og på torsdag monteres der hastighedsregulering af de nye pumper, så vi får mulighed for at pumpe mere skånsomt fra vores råvandsboringer.
Det kan give nogle kortvarige driftsforstyrrelser. Derfor kan der komme brunt vand i hanerne som følge af tryktabet i ledningsnettet. Det er ikke farligt men smager ikke ikke så godt.

Opgørelse af dit vandforbrug i 2012
[28. november 2012]
Du vil modtage et aflæsningskort med posten omkring den 11. december.
Du bør aflæse din vandmåler den 31. december 2012 og indberette aflæsningen senest den 8. januar 2013. Vejledning findes på forsiden af det aflæsningskort du har fået tilsendt.

Måleraflæsning kan foretages af Allerup Vandværk for et beløb på kr. 250,00.
Hvis vi ikke har modtaget din måleraflæsning på ejendommen, vil vi kontrolaflæse måleren inden den 25. januar mod et gebyr på kr. 250,00.

Indberet aflæsningen på én af følgende måder:
 • Indberet via telefonen på telefonnummer: 7070 2414 (følg vejledningen i røret)
 • Indberet på Internettet via Microwa: Tryk her...
 • Send kun dit aflæsningskort retur, hvis du ikke har benyttet Internet eller telefon - HUSK PORTO.

Er du i tvivl vedrørende aflæsning af måleren kontakt da Allerup Vandværk.
Hvis du konstaterer fejl eller uregelmæssigheder ved måleren, f.eks. at måleren er gået i stå, er utæt eller lignende, bedes du kontakte Allerup Vandværk (se kontaktoplysninger under menupunktet Kontakt).

Tirsdag den 4. december skifter vi pumper
[4. december 2012]
Vores råvandspumper bliver udskiftet på tirsdag den 4. december 2012.
Vi forventer at kunne gøre det mens vandværket er i drift, men det kan give et kortvarig udfald på vandforsyningen. Derfor kan der have været brunt vand i hanerne som følge af tryktabet i ledningsnettet. Det er ikke farligt men smager ikke ikke så godt.

Installation af overvågningssystem
[22. september 2012]
Mandag den 24 september og de følgende dage får vi installeret et overvågningssystem, så vi kan følge med i produktionen på vandværket.
Det kan give et kortvarig udfald på vandforsyningen. Derfor kan der have været brunt vand i hanerne som følge af tryktabet i ledningsnettet. Det er ikke farligt men smager ikke ikke så godt.

Udskiftning af el-måler
[8. september 2012]
Onsdag den 12. september får vi udskiftet vores el-måler.  Det kan give et kortvarigt udfald på vandforsyningen. Derfor kan der have været brunt vand i hanerne som følge af tryktabet i ledningsnettet. Det er ikke farligt men smager ikke ikke så godt.

Vi har fået ny hjemmeside i august 2012
[5. august 2012]
Vores nye hjemmeside er bedre forberedt på en eventuel beredskabskabs-situation da den kan opdateres når som helst, fra hvor som helst. Håber du synes om den.
Hvis du har kommentarer eller forslag til forbedringer, så skriv til webmaster@allerupvand.dk.

Mindre driftsforstyrrelse den 11. juni 2012
Vi havde en mindre driftsforstyrrelse omkring 18-tiden i dag den 11. juni.
Fejlen er ikke fundet men efter en genstart virker anlægget normalt igen. Kortvarigt kan der have været brunt vand i hanerne som følge af tryktabet i ledningsnettet. Det er ikke farligt men smager ikke ikke så godt.
Comments