Ved problemer med vandforsyningen, ring 7020 2066
Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 3. april
[20. marts 2018]
Da der ikke var tilstrækkeligt deltagelse på den ordinære generalforsamling til at vedtage likvidation indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling på vandværket den 3. april klokken 19.30.
Læs mere under Generalforsamlingen...

Driftsforstyrrelser mandag den 19. marts
[19. februar 2018]
Der er i øjeblikket driftsforstyrrelser som påvirker vandforsyningen for Allerup Vandværks forbrugere.
Kontakt venligst Fors for mere information. Telefon 7020 2066.

Generalforsamling onsdag den 14. marts
[11. februar 2018]
Årets generalforsamling bliver afholdt i Tuse Forsamlingshus den 14 marts 2018.
Vi udsender indkaldelse med dagsorden den 24. februar.
Samtidig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 3. april.
Læs mere under Generalforsamlingen...

Vandværket lukker!
[1. januar 2018]
Den 2. januar 2018 stopper vi produktionen på vandværket og kobler over til Holbæk Vand fra Fors.
Det betyder at hårdheden på dit vand falder fra 21 til 14 dH.
Husk at indstille din opvaskemaskine og reducere doseringen af sæbe i vaskemaskinen tilsvarende.
Dit vandtryk kommer til at stige fra omkring 4,5 bar til cirka 6 bar.
Læs mere her...

Opgørelse af dit vandforbrug i 2017
[1. januar 2018]
Du vil modtage et aflæsningskort med posten midt i december.
Du skal aflæse din vandmåler den 31. december 2017 og indberette aflæsningen senest den 2. januar 2018. Vejledning findes på forsiden af det aflæsningskort du har fået tilsendt.

Måleraflæsning kan foretages af Allerup Vandværk for et beløb på kr. 250,00.
Hvis vi ikke har modtaget din måleraflæsning på ejendommen, vil vi kontrolaflæse måleren mod et gebyr på kr. 250,00.

Indberet aflæsningen på én af følgende måder:
  • Indberet via telefonen på telefonnummer: 7070 2414 (følg vejledningen i røret)
  • Indberet på Internettet via Microwa: Tryk her...
  • Send kun dit aflæsningskort retur, hvis du ikke har benyttet Internet eller telefon - HUSK PORTO.

Er du i tvivl vedrørende aflæsning af måleren kontakt da Allerup Vandværk.

Hvis du konstaterer fejl eller uregelmæssigheder ved måleren, f.eks. at måleren er gået i stå, er utæt eller lignende, bedes du kontakte Allerup Vandværk (se kontaktoplysninger under menupunktet Kontakt).

Fors overtager forsyningspligten
[22. december 2017]
På den seneste ekstraordinære generalforsamling i marts fik bestyrelsen mandat til at lave en aftale om at lade Fors overtage forsyningspligten og ledningsnettet fra Allerup Vandværk, hvis det kunne gøres uden at det koster vores forbrugere noget.
Denne aftale er nu underskrevet af Fors og trådte i kraft den 22. december 2017.
Vi kobler over til Holbæk Vand den 2. januar 2018 og lukker derefter produktionen på vores eget vandværk.
Læs mere her...

Nyt regulativ
[19. december 2017]
I forbindelse med at Fors overtager forsyningspligten til andelshaverne i Allerup Vandværk, indføres regulativet for Fors som erstatning for vores eget regulativ.
Der er meget få forskelle da begge regulativer tager udgangspunkt i samme skabelon.
Du kan finde det nye regulativ under punktet Vedtægter i menuen til venstre.

Fandt du det du søgte?
                                    Læs flere nyheder fra vores nyhedsarkiv...