Fuldmagter

Ifølge vedtægterne kan hver andelshaver medbringe 1 skriftlig fuldmagt, som medbringes og overdrages til dirigenten på generalforsamlingen før afstemning.
Fuldmagten skal indeholde navn og adresse samt være underskrevet af fuldmagstgiveren. 
Hent en skabelon til fuldmagter...

Generel fuldmagt
En fuldmagt kan have karakter af en generel fuldmagt eller en specialfuldmagt. Derudover kan fuldmagten også ordlydsmæssigt fremstå som en generel fuldmagt, hvor fuldmagten indeholder en særlig bemyndigelse, hvor fuldmagtsgiveren udtrykkeligt angiver på konkrete områder, hvad der skal stemmes ja eller nej til. Ordlyden bør dog aldrig gøre, at fuldmagtshaver fratages muligheden for selvstændigt at tage stilling til ændringsforslag og ordlyden må ej heller have karakter af en egentlig brevstemme.  

Eksempel på generel fuldmagt
”Jeg giver Jens Jensen, Glentevej 1, ret til at stemme på mine vegne på foreningens generalforsamling af 28/3 2017 vedrørende alle forhold, der kommer til afstemning på generalforsamlingen”.

Eksempel på generel fuldmagt med særlig bemyndigelse
Jeg giver Jens Jensen, Glentevej 1, ret til at stemme på mine vegne på foreningens generalforsamling af 28/3-2017 vedrørende alle de forhold, der kommer til afstemning på generalforsamlingen. Vedrørende punkt 3 og 4 i dagsordenen angående årsregnskab og budget skal der stemmes ja, og vedrørende punkt 5 skal der stemmes ja til forslaget angående nedlæggelse af vandværket”. 

Specialfuldmagt
En specialfuldmagt angiver specifikt, hvilke punkter på dagsorden der gives fuldmagt til. 

Får dirigenten en sådan specialfuldmagt i hænde, skal vedkommende være opmærksom på, at der vedrørende afstemninger på generalforsamlingen konkret vil være forskel på hvor mange stemmeberettigede, der er til de forskellige afstemningstemaer. Dette vil afhænge af ordlyden i specialfuldmagten. 

Eksempel på specialfuldmagt
 "Jeg giver Jens Jensen, Glentevej 1, ret til at stemme på mine vegne på foreningens generalforsamling af 28/3-2017 vedrørende forslag til nedlæggelse af vandværket.”. 

I dette tilfælde vil fuldmagtshaveren kun kunne stemme vedrørende de i fuldmagten positivt opregnede forhold. I de resterende forhold, der er til afstemning på generalforsamlingen, foreligger der ikke fuldmagtsforhold.