Generalforsamlingen

Årets generalforsamling afholdes i marts måned og forslag fra medlemmerne skal indleveres senest den 1. februar (læs mere i vores vedtægter).

Før generalforsamlingen
Der kan ikke brevstemmes til foreningens generalforsamlinger.


Efter generalforsamlingen
Bemærk!
Referat fra generalforsamlingen og takstbladet udsendes ikke længere med post.
Hvis du ønsker at modtage en papirkopi så kontakt vandværket.