Ejerskifte

Fra 2. januar 2018 får du vand fra Fors
Vores ledningsnet og forsyningspligt er overdraget til Fors pr. 2. januar 2018 og derfor skal du kontakte Fors ved ejerskifte.
 
Husk! - Du har pligt til at oplyse vandværket om ejerskifte eller andre ændringer i dit navn eller adresse.