Bestyrelsen


Læs referatet og bestyrelsens beretning fra den seneste generalforsamling her...

Efter generalforsamlingen i den 18. marts 2017 har bestyrelsen i Allerup Vandværk konstitueret sig således
(Den 16. januar 2018 har Peter Krebs trukket sig fra bestyrelsen og suppleant Robert Axelsen har overtaget):
 
Formand                            
Lars Hjorth
Fjordparken 31
Allerup
4300 Holbæk
Telefon: 2792 1123
Ansvarsområder
-
 Analyser
Beredskabsplan
- Ejerskifter
LER (ledningsoplysninger)
- Takstblad og takster
- Kontakt til vandværkspasserne
-
 Daglig administration
- Hjemmesiden

 
Næstformand
Stig Arnkløv
Kalundborgvej 221B
Allerup
4300 Holbæk
 


Ansvarsområder
-
 Vandmålere
- Historiske data og ændringer i ledningsnet
Kasserer
Kirsten Clausen
Rødkælkevej 23
Allerup
4300 Holbæk
Telefon: 2395 9222


Ansvarsområder
-
 Betalinger
- Regnskab
- Kontakt til bogholder
- Kontakt til banken
- Daglig administration
Lars Bødker
Lars Bødker
Kalundborgvej 225A
Allerup
4300 Holbæk
 

Ansvarsområder
-
 Tinglysninger

 
Sekretær
Robert Axselsen
Fjordparken 16
Allerup
4300 Holbæk
Ansvarsområder
- 
Mødereferent
- Kontakt til Holbæk kommune
- Brønde og boringer