Varsling

Her kan du tilmelde dig vores varslings- og informationssystem.

Ved behov for varsling vil dine kontaktinformationer blive brugt således:
 1. Fastnet telefonnumre (du ringes op og der afspilles en talebesked)
  Bruges ved varsling om vandkvaliteten, f.eks. kogepåbud eller drikkeforbud.

 2. Mobil telefonnumre (du får en SMS)
  Bruges ved varsling om driftsforstyrrelser, f.eks. ved planlagte 
  ledningsarbejder eller ved en akut vandafbrydelse.
  Der sendes også en SMS samtidig med ovenstående varslinger.
 3. e-mail adresse (du får en e-mail)
  Bruges til påmindelser om måleraflæsning, generalforsamling og f.eks. ved 
  behov for hjælp til at finde et ledningsbrud.
  Der sendes også en e-mail samtidigt med alle ovenstående varslinger.Du skal logge ind med dit forbrugernummer og din adgangskode, som du har modtaget på seneste aflæsningskort, årsopgørelse eller brev om varsling. (Hvis du har glemt dine koder, så kontakt vandværket)